Phần mềm hữu ích với Internet
By Emory
#575896 Mình đang dùng mạng FPT thấy thử cách này sửa được.vào ngon luôn

Đầu tiên đổi DNS thành 4.2.2.3 và 4.2.2.4

sau đó cop file hots này vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc chọn lưu và thay thế nhé

file host
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By nguyenuyen08
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement