Phần mềm hữu ích với Internet
By Cat
#575687 tự nhiên sáng nay chrome của e nó bị lỗi xem clip hay nghe mp3 trên mọi web đều bị báo là '' không thể tải trình cắm''

e đã cài lại chrome rồi, nhưng sài được tí khi Norton diệt virus nó báo ''pepflashplayer is safe'' là lại bị '' không thể tải trình cắm''

a nào biết cách sửa lỗi chỉ e với ạ @@
By Kulbert
#582290 Mới có 1 bạn hỏi về vấn đề này giờ thêm bạn nữa. Thôi thì chuyển qua firefox cho nó lành
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement