Phần mềm hữu ích với Internet
By baby_thanhvan45
#575536 Description: USB Mass Storage Device(SMI USB DISK)

Device Type: Mass Storage Device


Protocal Version: USB 2.00

Current Speed: Full Speed

Max Current: 500mA


USB Device ID: VID = 090C PID = 1000

Serial Number: AA00000000000461


Device Vendor: SMI Corporation

Device Name: USB DISK

Device Revision: 1100


Manufacturer: SMI

Product Model: USB DISK

Product Revision: 1100


Chip Vendor: SMI

Chip Part-Number: SM321~SM325Đây là thông số của USB mình. Ai giúp mình với.
By nguoibietkotronglonganhdaulam_t
#581709 USB của mình là loại 8G nhé! vứt đi thì tiếc vì đây là chiếc USB a zai mua tặng nên muốn chữa nó lắm. Ai cần thêm thông tin gì để giúp mình thì nt vào inbox mình với nhé
Kết nối đề xuất: