Phần mềm hữu ích với Internet
By icy_girl9x
#575530 T nhớ lúc trước Scribd có hiện nút download ở mỗi tài liệu cho mình down. Cũng hơi lâu t k vào đó down tài liệu. Bh vào lại không biết cái nút download nó trôi về đâu, cũng không biết làm sao down tài liệu về. Mặc dù t đã upload đến tận 4-5 tài liệu lên đó. Bạn nào biết cách down chỉ t vs chỉ t vs
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement