Phần mềm hữu ích với Internet
By cobe_doihon9150
#575423 Em đang gặp vấn đề nan giải này. Trong tài khoản Mediafire của em có riêng 1 folder lưu trữ các file sách prc. Em muốn chia sẻ cho các bạn nhưng không muốn đưa thẳng link folder vì bên trong có thêm nhiều thứ "bí mật" không muốn ai thấy.

Em đang tìm cách copy tất cả tên file vào word có dẫn link sau đó xóa đi những file không muốn share.

Các anh chị, bạn bè nào rành về vấn đề này xin chỉ giúp hộ ^^

Em muốn tìm phương phap để làm nhanh nhất các thao tác trên, không cần bất kì cách nào khác vì mục đích chính là lập 1 list như thế ra word.

Trước xin Thank mọi chia sẻ của các bạn
By thanhtrung00009
#580933 Em đang gặp vấn đề nan giải này. Trong tài khoản Mediafire của em có riêng 1 folder lưu trữ các file sách prc. Em muốn chia sẻ cho các bạn nhưng không muốn đưa thẳng link folder vì bên trong có thêm nhiều thứ "bí mật" không muốn ai thấy.

Em đang tìm cách copy tất cả tên file vào word có dẫn link sau đó xóa đi những file không muốn share.

Các anh chị, bạn bè nào rành về vấn đề này xin chỉ giúp hộ ^^

Em muốn tìm phương phap để làm nhanh nhất các thao tác trên, không cần bất kì cách nào khác vì mục đích chính là lập 1 list như thế ra word.

Trước xin Thank mọi chia sẻ của các bạn vào trang này mà getlink này
Code: http://www.greater68.me/mf/
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement