Phần mềm hữu ích với Internet
By traideploangiangho
#580954 Hình như con ny cũ của mình cũng xài kiểu này thì phải, cay.......... con bạn cũ của mình
By lahai72
#580960 1: "Thiết lập quyền riêng tư"

2: "Quyền riêng tư" (ở trên timline and tagging)

3: "Ai có thể xem bài của tôi"- "Ai có thể xem các bài viết của bạn trong tuơng lai" - " Chỉnh sửa"

4: Hiện ra 1 bảng ấn cái tam giác nhỏ cạnh "Tùy chỉnh" chọn "Tùy chỉnh"

5: Nó sẽ hiện ra cái bảng tùy chọn riêng tư , ở mục 1 là chia sẻ với, còn mục 2 là không chia sẻ với , thì bạn chọn mục 2 " Không chia se với" rồi gõ tên người dùng bạn muốn vào

6: "Lưu thay đổi"

" alt="" />
By vietnamairlines26
#580961 1: "Thiết lập quyền riêng tư"

2: "Quyền riêng tư" (ở trên timline and tagging)

3: "Ai có thể xem bài của tôi"- "Ai có thể xem các bài viết của bạn trong tuơng lai" - " Chỉnh sửa"

4: Hiện ra 1 bảng ấn cái tam giác nhỏ cạnh "Tùy chỉnh" chọn "Tùy chỉnh"

5: Nó sẽ hiện ra cái bảng tùy chọn riêng tư , ở mục 1 là chia sẻ với, còn mục 2 là không chia sẻ với , thì bạn chọn mục 2 " Không chia se với" rồi gõ tên người dùng bạn muốn vào

6: "Lưu thay đổi"

" alt="" />
By snow_0612
#580962 Tiếng việt thì bạn làm như sau:

bạn vào phần Thiết lập tài khoản riêng tư ==> Những Người dùng và Ứng dụng bị chặn (kích chọn Manage Bloking) ==> trong khung " Tên" bạn gõ tên người muốn chặn vào hay có thể gõ địa chỉ mail người đó dùng làm tài khoản đăng nhập.


Chúc bạn thành công! mình làm theo cách này thì bịin lỗi, quá sớm để thêm lại người này vào Danh sách chặn. Bạn sẽ có thể hoàn tất việc này sau 48 giờ kể từ khi bạn xóa tên người này khỏi Danh sách chặn. pó tay luôn.có bác nào biết cách chặn khác nữa hong nhỉ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement