Phần mềm hữu ích với Internet
By Gia_Khoa
#579629 Down torrent là vừa down vừa up, leech sang thế này thì coi như chỉ down, dùng mấy trang kiểu này thì chỉ thiệt cho những người down torrent thôi @@. Nói chung là nếu muốn down kiểu này thì khi down xong mọi người nên xài utorrent up tiếp file đó lên cho những người khác nữa. Mình thích ý kiến này! Torrent là có tính chia sẻ cao mà
By valentine_29071993
Kết nối đề xuất: