Phần mềm hữu ích với Internet
By dau_tay712211
#579609 Dùng acc free thì nó hạn chế nhiều lắm BW nó cho có 1G/1 ngày hay 5GB/1 tuần. Cứ đánh giá là nó max speed đi thì các bạn cũng phải kiếm khoảng 5 cái acc free. Ai nhu cầu cao hơn thì chơi hẳn chục cái dùng thay nhau cho đỡ hạn chế BWP/s : Cái này download premium thì không biết thế nào nhưng tớ free thì thấy không max speed của tớ, bình thường download server quốc tế cũng phải trên 600KB/s nhưng cái leech torrent này giật đùng đùng 200-450KB/s

By vanipea
Kết nối đề xuất: