Phần mềm hữu ích với Internet
By Rylan
#575270 Em cài phần mềm skype, hay teamviewer khi nào trình duyệt cũng có thêm một công cụ tìm kiếm search.snap.do và vai cái khác nữa trên thanh tool bar, mấy cái khác nữa không nhớ hết tên, mình ghé lắm.

Có ai bị như thế này không?

có cách nào giải quyết cho mình với mình bực lắm khi nào
By yeunu
#579645 Em cài phần mềm skype, hay teamviewer khi nào trình duyệt cũng có thêm một công cụ tìm kiếm search.snap.do và vai cái khác nữa trên thanh tool bar, mấy cái khác nữa không nhớ hết tên, mình ghé lắm.

Có ai bị như thế này không?

có cách nào giải quyết cho mình với mình bực lắm khi nào - Đầu tiên là xem trong phần gỡ bỏ có những toolbar này không thì gỡ ra nhé

- sau đó mở trình duyệt ra, kiểm tra xem có addon hay extension về chúng không thì xóa đi, trong GC thì vào phần mở rộng để thiết lập lại, còn Firefox thì gõ: about:config để tắt 1 số key đi...

Tham khảo thêm bài ở đây nhé:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement