Phần mềm hữu ích với Internet
By khoanhkhacthoigian_ch
#575263 mình thấy 1 số website khi dẫn link sẽ dẫn dạng ..../external_redirect.php?url=....

làm như vậy có ý nghĩa như thế nào? thay vì đưa link trực tiếp?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By langlegapanh_roilaiyeuanh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement