Phần mềm hữu ích với Internet
By wangtang_ayame
By nonlimit
#579915 mình đang dùng 3g mimax viettel và không bị bóp, không quan tâm minh vừa nhận được tin là nhà mạng Viettel sẽ fixx và không thả băng thông nữa... chậm nhất là đến hết ngày 30,31/12 này..

Bạn cứ mừng đi.. mình đoán tầm đến tối là đến chổ mạng thui...
By Demasone
#579920 các thím cứ rống lên như thế thì nhà mạng nó không muốn cũng phải nghe , thím nào giả câm giả điếc được càng tốt , còn lắm thằng quá nguy hiểm up luôn 1 mv lên yoube , ngu hết đỡ nổi !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement