Phần mềm hữu ích với Internet
By alone_star
By mela_chan
#580000 Tuỳ bạn thôi à. Nếu bạn muốn share thì share nhưng bạn nên cân nhắc.

P/S: Nếu được thì cho mình xin một vé.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement