Phần mềm hữu ích với Internet
By angel_pig199514
#579979 Như tiêu đề bài viết mong mọi người cùng thảo luận , vì mình đã có cách nhưng mà đang cân não có nên share hay không , vì mình sợ lại như lần trước ai cũng hứa là bí mật mà hôm sau qua các diễn đàn như góc mobi ... vv thấy bê nguyên từng câu chữ of mình qua đó ...

Nhưng cái đó k quan trọng , quan trọng là chính cái lợi ích lâu dài of các bạn mình không pjk bạn nghĩ thế nào nhưng thực chất có rất nhiều người cần nhưng bạn không share đúng chỗ. Bạn nên nghĩ những bạn nào cần nhất và thực sự cần bạn hãy share!! ví dụ như bọn sinh viên cùng kiệt tụi mình chẳng hạn. kinh tế eo hẹp nên mới xài dcom. nếu có điều kiện thì ai xài làm j kéo mạng cho nó khỏe!! còn ý kiến là của riêng bạn!! nhưng vẫn thanks vì tinh thần anh em
By s0ic0nmafja
#579980 nếu bạn quyết định share thì share cho mình với nha. Nếu không thì thôi cũng được
By Randkin
#579981 mình không pjk bạn nghĩ thế nào nhưng thực chất có rất nhiều người cần nhưng bạn không share đúng chỗ. Bạn nên nghĩ những bạn nào cần nhất và thực sự cần bạn hãy share!! ví dụ như bọn sinh viên cùng kiệt tụi mình chẳng hạn. kinh tế eo hẹp nên mới xài dcom. nếu có điều kiện thì ai xài làm j kéo mạng cho nó khỏe!! còn ý kiến là của riêng bạn!! nhưng vẫn thanks vì tinh thần anh em Biết ai là Sv cùng kiệt hả bạn ,
By katchan_virgo_3219
#579986 theo iem là không bác ạh, mobi đang làm gắt nên share bi giờ chỉ là mồi ngon để tụi mobi lãnh thưởng thôi, để tạm thời một time qua thì bác share cũng hãy chưa muộn mà lúc ấy có khi nó thả như cái hồi m-i090

Ai đọc cm của iem rồi nói iem ích kỉ, nhưng iem nói v là để có cách cho mọi ng dùng lâu dài, đừng để lợi trước mắt mà thiệt về sau
By Truesdell
#579987 theo iem là không bác ạh, mobi đang làm gắt nên share bi giờ chỉ là mồi ngon để tụi mobi lãnh thưởng thôi, để tạm thời một time qua thì bác share cũng hãy chưa muộn mà lúc ấy có khi nó thả như cái hồi m-i090

Ai đọc cm của iem rồi nói iem ích kỉ, nhưng iem nói v là để có cách cho mọi ng dùng lâu dài, đừng để lợi trước mắt mà thiệt về sau
By Marvyn
#579988 mình không pjk bạn nghĩ thế nào nhưng thực chất có rất nhiều người cần nhưng bạn không share đúng chỗ. Bạn nên nghĩ những bạn nào cần nhất và thực sự cần bạn hãy share!! ví dụ như bọn sinh viên cùng kiệt tụi mình chẳng hạn. kinh tế eo hẹp nên mới xài dcom. nếu có điều kiện thì ai xài làm j kéo mạng cho nó khỏe!! còn ý kiến là của riêng bạn!! nhưng vẫn thanks vì tinh thần anh em Bác trách thế sao được. đâu ai biết được lòng người đâu bác. hnay thế này, hsau thế khác thui. Bác thử nêu ra cách để bác 278909 share thật sự đúng chỗ đúng đối tuợng thử đi. Chứ bác nói thế thì thua.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement