Phần mềm hữu ích với Internet
By Fabio
By qwe_jkl
By phungheon
#578463 Ô hay quá, đã test, ngon luôn. Bình thường tìm toét mắt ra toàn cái của FPT, nhà mình VNPT đành ngậm ngùi chờ đợi, mãi đến giờ mới được. Thanks thớt nhé
By Ryland
#578465 Đã kiêm tra, VNPT xem tốt bằng phần mềm Potplayer. Nhưng các bạn phải sử lại danh sách kênh nhé, copy list này vào notepad ghi lại với đuôi la asx


<asx phiên bản = "3.0" >

</entry>

<title>VTV1</title>

<ref href = "http://123.29.75.133/vtv1_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTV2</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vtv2_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTV3</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vtv3_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTV4</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vtv4_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTV5</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vtv5_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTV6</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vtv6_hd1.m3u8"/><entry>

<title>ANTV</title>

<ref href = "http://123.29.75.132/cand_hd1.m3u8"/><entry>

<title>HTV1</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/htv1_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>HTV2</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/htv2_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>HTV4</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/htv4_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>HTV7</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/htv7_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>HTV9</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/htv9_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Thuanviet</title>

<ref href = "http://123.29.75.134/thuanviet_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>htvc_thethao</title>

<ref href = "http://123.29.75.134/htvc_thethao_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC1</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vtc1_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC2</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/vtc2_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC3</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/vtc3_hd1.m3u8"/><entry>

<title>VTC6</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/vtc6_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC7</title>

<ref href = "http://123.29.75.132/vtc7_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC8</title>

<ref href = "http://123.29.75.132/vtc8_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC9</title>

<ref href = "http://123.29.75.134/vtc9_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC10</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/vtc10_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC11</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/kids_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC12</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/vtc12_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VTC14</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/vtc14_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>VOV</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/vov_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>HCaTV</title>

<ref href = "http://123.29.75.135/HCaTV_hd1.m3u8"/><entry>

<title>Binh Duong1</title>

<ref href = "http://123.29.75.135/binhduong1_hd1.m3u8"/>

<entry>


<title>Vinh Long1</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vinhlong1_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Vinh Long 2</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/vinhlong2_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Playhouse Disney</title>

<ref href = "http://123.29.75.133/disney_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>HBO</title>

<ref href = "http://123.29.75.133/hbo_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Cinemax</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/cinemax_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Starmovie</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/starmovie_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Fashion</title>

<ref href = "http://123.29.75.133/fashion_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Starworld</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/starworld.m3u8"/>


<entry>

<title>Cartoon</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/cartoon_hd1.m3u8"/><entry>

<title>ESPN</title>

<ref href = "http://123.29.75.137/espn_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>NHK</title>

<ref href = "http://123.29.75.133/nhk_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Starsport</title>

<ref href = "http://123.29.75.134/starsport_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Discovery</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/discovery_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>AXN</title>

<ref href = "http://123.29.75.133/axn_hd1.m3u8"/><entry>

<title>Animal</title>

<ref href = "http://123.29.75.138/animal_hd1.m3u8"/><entry>

<title>MTV</title>

<ref href = "http://123.29.75.139/mtv_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Truesport</title>

<ref href = "http://123.29.75.132/truesport_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>CNN</title>

<ref href = "http://123.29.75.132/cnn_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Bloomberg</title>

<ref href = "http://123.29.75.132/bloom_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Asianews</title>

<ref href = "http://123.29.75.135/asianews_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Babytv</title>

<ref href = "http://123.29.75.135/babytv_hd1.m3u8"/><entry>

<title>Animax</title>

<ref href = "http://123.29.75.135/animax_hd1.m3u8"/><entry>

<title>Travel</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/travel_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Arirang</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/arirang_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>Channelv</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/channelv_hd1.m3u8"/>


<entry>

<title>National Geographic</title>

<ref href = "http://123.29.75.136/ngc_hd1.m3u8"/>
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement