Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangtudoicho_932002
#578449 xem được hay không thì không phải ai cũng xem được đâu các ngài ạ

Thứ nhất, dùng VLC thì đã có ừ lâu rồi, mình từng dùng 4 năm về trước, trước chỉ có FPT là dùng được thôi

Thứ hai, hiện tại mạng FPT, nhưng bạn dùng mạng mà không báo tổng đài mở kích hoạt thì bạn có mà xem bằng niềm tin!

Thứ 3, vào trang chủ MYTV mà đown VLC, bản hướng dẫn mới nhất, list trên 100 kênh

Cuối cùng, mạng FPT mà đã không xem được, có chỉnh tường lửa tới mỏi tay cũng chịu.TỐT nhất bạn nên gọi Tổng đài...


Mình chỉ biết là như thế thôi!
By manamanvn01
#578450 xem được hay không thì không phải ai cũng xem được đâu các ngài ạ

Thứ nhất, dùng VLC thì đã có ừ lâu rồi, mình từng dùng 4 năm về trước, trước chỉ có FPT là dùng được thôi

Thứ hai, hiện tại mạng FPT, nhưng bạn dùng mạng mà không báo tổng đài mở kích hoạt thì bạn có mà xem bằng niềm tin!

Thứ 3, vào trang chủ MYTV mà đown VLC, bản hướng dẫn mới nhất, list trên 100 kênh

Cuối cùng, mạng FPT mà đã không xem được, có chỉnh tường lửa tới mỏi tay cũng chịu.TỐT nhất bạn nên gọi Tổng đài...


Mình chỉ biết là như thế thôi!
By cute_bear_115
#578454 Dữ liệu nhập vào không thể đọc được:

VLC không thể mở MRL 'http://123.29.75.138/vtv3_hd1.m3u8'. Kiểm tra log để biết thêm.

Dữ liệu nhập vào không thể đọc được:

VLC không thể mở MRL 'http://123.29.75.138/vtv5_hd1.m3u8'. Kiểm tra log để biết thêm.

Dữ liệu nhập vào không thể đọc được:

VLC không thể mở MRL 'http://123.29.75.138/vtv6_hd1.m3u8'. Kiểm tra log để biết thêm.

Dữ liệu nhập vào không thể đọc được:

VLC không thể mở MRL 'http://123.29.75.138/htv1_hd1.m3u8'. Kiểm tra log để biết thêm.


Sớm sớm fix nhá
By Bruno
#578456 Đây là dịch vụ thử nghiệm nên chưa ổn định. Tất cả các mạng đều xem được. Chú ý cài đặt tường lửa không lại kêu không xem được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement