Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyenthethanhminh_2391990
#575048 Không nói nhiều, các bạn vào tải List về và dùng VLC mở nhé. Hỗ trợ tất cả các mạng, độ phân giải 720x576 (SD).


Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Update tên kênh trong list. Ai không xem được thử lại 1 vài lần hay kiểm tra cài đặt tường lửa trên máy.


Thêm list VCTV, mở bằng KMP nhé mọi người Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Foster
By haiyen_com
#578434 bị lỗi mấy kênh
Code: Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://123.29.75.138/vtv3_hd1.m3u8'. Check the log for details.
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://123.29.75.138/vtv4_hd1.m3u8'. Check the log for details.
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://123.29.75.138/vtv5_hd1.m3u8'. Check the log for details.
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://123.29.75.138/vtv6_hd1.m3u8'. Check the log for details.
Your input can't be opened:
VLC is unable to open the MRL 'http://123.29.75.138/htv1_hd1.m3u8'. Check the log for details. còn lại đều ngon
By chungtoila10tn2
#578437 Cảm ơm ban nhé. Mình thêm vào tên kênh


#EXTM3U

#EXTINF:0,1 : VTV1 Tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,2 : VTV2 Khoa hoc giao duc

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,3 : VTV3 G.tri T.tin K.te

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,4: VTV4 Doi ngoai tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,5: VTV5 Tieng dan toc thieu so

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,6 : VTV6 Gioi tre

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,7 : HTV1 T.tin tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,8 : HTV2 T.thao G.tri

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,9: HTV4 Pho bien k.thuc

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,10 : HTV7 G.tri tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,11 : HTV9 T.tin tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,12 : HTVC Thuan Viet

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,13 : HTVC The Thao

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,14 : VTC1 G.tri tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,15 : VTC2 Cong nghe

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,16 : VTC3 The thao

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,17 : VTC6 SAIGON CHANNEL

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,18: VTC7 Todaytv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,19: VTC8 T.truong C.khoan

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,20 : VTC9 Let's Viet

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,21 : VTC10 Van hoa viet

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,22 : VTC12 Mua sam

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,23 : VTC14 Giam nhe thien tai...

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,24 : THVL1 T.Hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,25 : THVL2 V.hoa X.hoi

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,26 : Playhouse Disney

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,27 : HBO Phim QT

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,28 : Cinemax

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,29 : starmovie

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,29 : fashion

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,30 : starworld

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,31 : cartoon

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,32 : espn

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,33 : nhk

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,34 :starsport

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,35 : discovery

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,36 :axn

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,37 : animal

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,38 : kids

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,39 : mtv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,40 : truesport

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,41 : ANTV

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,42 :CNN

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,43 : bloom

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,44 : asianews

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,45 : babytv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,46 : HCaTV

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,47 : animax

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,48 : binhduong1

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,49 : travel

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,50 : arirang

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,51 : channelv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,52 : ngc

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,53 : vov

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By langtu_sitinh200699
#578438 Cảm ơm ban nhé. Mình thêm vào tên kênh


#EXTM3U

#EXTINF:0,1 : VTV1 Tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,2 : VTV2 Khoa hoc giao duc

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,3 : VTV3 G.tri T.tin K.te

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,4: VTV4 Doi ngoai tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,5: VTV5 Tieng dan toc thieu so

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,6 : VTV6 Gioi tre

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,7 : HTV1 T.tin tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,8 : HTV2 T.thao G.tri

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,9: HTV4 Pho bien k.thuc

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,10 : HTV7 G.tri tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,11 : HTV9 T.tin tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,12 : HTVC Thuan Viet

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,13 : HTVC The Thao

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,14 : VTC1 G.tri tong hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,15 : VTC2 Cong nghe

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,16 : VTC3 The thao

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,17 : VTC6 SAIGON CHANNEL

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,18: VTC7 Todaytv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,19: VTC8 T.truong C.khoan

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,20 : VTC9 Let's Viet

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,21 : VTC10 Van hoa viet

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,22 : VTC12 Mua sam

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,23 : VTC14 Giam nhe thien tai...

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,24 : THVL1 T.Hop

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,25 : THVL2 V.hoa X.hoi

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,26 : Playhouse Disney

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,27 : HBO Phim QT

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,28 : Cinemax

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,29 : starmovie

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,29 : fashion

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,30 : starworld

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,31 : cartoon

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,32 : espn

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,33 : nhk

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,34 :starsport

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,35 : discovery

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,36 :axn

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,37 : animal

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,38 : kids

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,39 : mtv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,40 : truesport

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,41 : ANTV

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,42 :CNN

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,43 : bloom

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,44 : asianews

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,45 : babytv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,46 : HCaTV

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,47 : animax

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,48 : binhduong1

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,49 : travel

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,50 : arirang

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,51 : channelv

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,52 : ngc

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


#EXTINF:0,53 : vov

#EXTVLCOPT:network-caching=3333
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement