Phần mềm hữu ích với Internet
By Maro
#575042 Ngày trc phá băng thông bằng 2 cách đó là CVQT và thay đổi APN và tốc độ đã lên đỉnh ca0 của thời đại như thế này

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />

Cha0 ui thời huy hoàng 1 tháng tui nuốt cả trăm GB thế mà bây giờ không còn nữa buồn quá. Các cách phá băng thôngđều đã mất...dcom của tui vẫn có sóng 3g nhưng tốc độ của 2G không biết làm sao nữa ức chế thật

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Jantis
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement