Phần mềm hữu ích với Internet
By phuhung2350
#575037 em cài fast connect E173u-1 mobi nhưg tới đoạn này bị lỗi màn hình xanh và tự khởi động lại.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

tới đây cái nó dứg và hiện ra màn hình xanh tự khởi động lại nhưng vẫn chưa cài được.

mong các bạn giúp dùm!!!!
By winnie30101992
By baocaosu4love
#578556 có thể bộ cài đó chưa tương thích windows 8 nên nó gây BSOD, bạn thử tỉm bản khác xem sao, hay thử cài trên 1 máy khác chạy windows 7 hay xp gì đó chẳng hạn.
By baby_nhung
#578559 có thể bộ cài đó chưa tương thích windows 8 nên nó gây BSOD, bạn thử tỉm bản khác xem sao, hay thử cài trên 1 máy khác chạy windows 7 hay xp gì đó chẳng hạn.
By sammy_girl9x_0893
#578560 Seach cách cài cho win8 đi bạn...Win8 không bấm là chạy luôn được đâu..đang bận nên không hướng dẫn bạn được
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement