Phần mềm hữu ích với Internet
By Steven
By o0_miss_le_0o
#577681 1k like đến bao h mới được, mà nó cũng để làm gì đâu. Nếu đã muốn share thì kiểu gì cũng bị fix, chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn k muốn fix thì đừng share. bác chĩ có tài nói đúng. Chuẩn không cần chỉnh Nhưng mà ở đời người ta cứ muốn khoe khoang cơ. Người giàu thì trưng của cải, người giỏi thì trưng cái họ có thể làm được mà ng thường khao khát làm được, người đẹp thì cứ thích trưng cái mặt với cái body. Đời là thế đấy.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement