Phần mềm hữu ích với Internet
By hr_10012002
#577716 Check lại mạng nhà bạn nha, cái này là do đường truyền chứ không phải lỗi trình duyệt.

Bạn vào start => RUN => gõ vào cmd và enter

CMD bật lên bạn gõ

PING YOUTUBE.COM -T và enter

Bạn xem ping đến server có liên tục và ổn định không? có bị Request time out hay không?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement