Phần mềm hữu ích với Internet
By hotgay_boy90
#574856 tình hình là mai em có đi mua cái dcom,mua lại thôi.nhưng mà vì thứ nhất là con gái nên không hiểu nhiều lắm,với lại chưa có kinh nghiệm.

em đang băn khoăn thì lúc mua nên test cái gì,để ý những điểm gì.

em Thank nhiều!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement