Phần mềm hữu ích với Internet
By thienthan_mongmanh61
#574726 Mình vua doi pass yahoo, da nhan mail phản hoi doi pass thành công, nhưng khi dang nhập hộp mail thi vẫn phải dung pass cũ, pass moi không vào được.


Riêng Yahoo Messenger thi bó tay, pass cu pass mới cung khong vào được. Messenger web cung bo tay luôn khong vao được, cài dat lai YM vẫn khong vao được. Vào bang nick khác thì bình thường.


Bạn nào biet cach xử lý van de này không giup minh với.


Thanks nhiều nhiều.
By Jourdaine
#576637 Mình cung vua bị y như bạn, đổi pass, h ca pass mới va cu đều không vào được, ai giup với
By caibichthuy
#576638 Đăng nhap that bại hay ngat ket nối với server qua nhiều lần se dan đến tình trạng trên, hoi truoc viết phần mem phai tạo đến 4,5 acc , moi ngày hy sinh 1 acc de test , va tat nhiên log acc khac vào thì duoc nhung lock acc bi khoa sẽ báo loi ket nối


Cách khắc phục : don gian là đợi 24 tieng sau acc se duoc tự động mo va đăng nhập binh thuong , trong luc cho đợi có the dang nhập vào mail de chat
By domdom67
#576639 Chủ topic noi rõ sử dung phien bản mail va yahoo đang sử dụng nhé. Dang nhap vào thất bai co báo lỗi hay k nữa. Mô ta chung chung như vay kho biết được nguyên nhân
By Gregson
#576640 Dang nhap thất bại hoac ngat kết nối voi server quá nhiều lan se dẫn đến tinh trang trên, hồi truoc viet phần mềm phai tao đến 4,5 acc , moi ngay hy sinh 1 acc de test , va tất nhiên log acc khac vao thì được nhung lock acc bị khoa se báo lỗi ket noi


Cách khac phuc : đơn gian la đợi 24 tieng sau acc sẽ duoc tu động mở va dang nhập bình thường , trong luc chờ đợi co the đăng nhập vao mail để chat chat bang mail ma chat, nua quen thoat ra, là khoi vao yahoo mssenger, luc do lại la làng
By prayingmantis_990
#576644 Cách day vai ngày, cái nick YH cua mình cung la lắm, mình dang nhap thông qua Ola khong được nên vo thu bằng phần mem YH trên máy tinh xem sao. Khi dang nhap vào thì nhan thong báo nick minh da bị khóa roi va nó kêu minh nhap vào "Quên mật khẩu", nhap vao thì nó mo ra trang web cua YH kêu xác nhan mat khẩu, mình nhap lai mật khẩu thi dang nhập vào hop thu YH quốc tế (không phai YH Việt Nam). Bay gio thì đã binh thuong trở lại nhung minh thắc mắc la tai sao nick YH cua mình lại bị khóa, khong le trước đó co nguoi mới dò mat khau mình không duoc nen bị YH khoa de bảo vệ.

Ai gặp tinh trang này chưa vậy ?!
By Osbert
#576645 Bạn xoa history của máy thu xem có vào duoc không ?! chứ bình thuong doi pass thì dang nhap được liền chang lien quan j cả?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement