Phần mềm hữu ích với Internet
By canary586
#576773 vô co duoc đâu VNPT chan roi SSL connection error

Unable to make a secure connection to the server. This may be a problem with the server, or it may be requiring a client authentication certificate that you don't have.

Error 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): SSL protocol error.
By nguyenbaducanh_hd
#576774 vo co được đâu VNPT chan rồi SSL connection error

Unable to make a secure connection to the server. This may be a problem with the server, or it may be requiring a client authentication certificate that you don't have.

Error 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): SSL protocol error. Moi ra chưa được 1 ngay mà chặn gi troi và cũng dau co lí do de chan

Quá tải.
By boy_dangyeu001
#576775 Đã vào được, cung da up thử mot file nhỏ và thay phuong thức share link cua MEGA có khác
https://mega.co.nz/#!mVQyzT6K!VIxluDCn5sUAL22ZQuYgby4qaJI7TnZxC5x75zWlOg4 Phần mau xanh lá là link share chinh cua file, neu ban chỉ truy cap file bằng phan mau xanh nay thi bạn se bi hỏi mã File key để download
Phần mau do chính là File key nói trên, neu ban truy cập file bang cả phan mau đỏ nay thi sẽ không bi hoi file key.
By moon_onlylove_0202
#576777 Co le Mega lần nay se lên trên fshare va 4share thôi. Neu la Rank thì chac chan hơn, MEGA moi ra 1 ngày ma Rank đã đuổi sap bang 4share rồi.
By thoconhokbaogiokhoc
#576779 O thi US không cho mua ten miền mega.com nên chi co thể mua ten miền mega.co.nz của New Zealand thôi

P/s: Server quá tải, mot so máy không vào được, Kim Dotcom noi tren Twitter vậy mà Thiếu gi ten miền, sao lai phai mua ten mien 2 dau cham trông cùi cui lam sao á
By lolem_khongyeu2002
#576782 upload luon tinh trạng "pending" k up dc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement