Phần mềm hữu ích với Internet
By blackhat_hook
#574593 Bữa nay ngoi chán chán k biet làm j, the la lấy sim dang ki mimax, down hết 500Mb, reset may tính, vào lại

Kết qua down qua IDM van len được 500Kb/s

Vậy cho em hoi là băng thong da bị bop chưa, sao van down được ngon thế

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By sexy_baby_lovely2303
#576057 Bua nay ngồi chán chan k biết làm j, thế la lay sim đang kí mimax, down het 500Mb, reset máy tính, vào lại

Kết quả down qua IDM van lên được 500Kb/s

Vậy cho em hoi la băng thông da bi bop chưa, sao van down được ngon the Lúc nay viettel đang thả test bang thông đó, cu xai đi, khi nao bop hãy tính!
By duythuc_manu
#576058 Luc nay viettel đang tha test băng thông đó, cứ xài đi, khi nao bóp hãy tính! Oh, k biet nó thả lau k . Thả cho vai năm thì đẹp
By Yai_blog
#576059 Viettel dang cho mình ăn tết, nghi la no thả lun, den 1 lúc nào do 3G tràn lan nguoi dung thì nó cho ra 4G
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement