Phần mềm hữu ích với Internet
By vip_styl3_b3b3_girl_92
By Nye
#576071 The cau hình lai soan 3G 0ff xong lai soan 3g ON ha anh Cấu hinh thi làm theo ntn


Bước 1: Dang ky GPRS cho SIM


Soan tin nhắn với noi dung "GPRS1" hay "GPRS2" hay "GPRS3" gửi den 191 để kích hoat dich vụ GPRS

Neu can hỗ trợ vui long gọi đến tổng đài: 18008198 de được hướng dan cai đặt


Bước 2: Cài dat GPRS cho máy di động


Gửi SMS voi nội dung: "GPRS LoạiMáy" đến 191, ví dụ: "GPRS 6300" cho Nokia 6300. Chờ de nhan được cấu hinh cai đặt. Bấm cai dat để cài GPRS cho dien thoai của bạn. Ma PIN để cai dat : 1111. Chờ giay lat bạn sẽ nhan duoc 3 tin nhan cai đặt bao gồm: Viettel MMS, Viettel GPRS, Viettel Wap. Để chay duoc ViTalk bạn phai set active Viettel GPRS.

Tham khao giá cước GPRS tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Nguồn :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By meteor1237
#576072 Cau hinh thì làm theo ntn


Bước 1: Đăng ky GPRS cho SIM


Soạn tin nhan với nội dung "GPRS1" hay "GPRS2" hay "GPRS3" gui den 191 để kich hoat dịch vụ GPRS

Nếu can ho trợ vui long goi đến tổng đài: 18008198 de duoc hướng dẫn cài đặt


Bước 2: Cai dat GPRS cho may di động


Gui SMS với nội dung: "GPRS LoạiMáy" đến 191, ví dụ: "GPRS 6300" cho Nokia 6300. Cho de nhận được cau hinh cài đặt. Bam cai đặt để cai GPRS cho dien thoai của bạn. Mã PIN de cài đặt : 1111. Cho giay lát bạn se nhan được 3 tin nhan cài đặt bao gồm: Viettel MMS, Viettel GPRS, Viettel Wap. De chay được ViTalk ban phai set active Viettel GPRS.

Tham khao gia cước GPRS tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Nguồn :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Hoac ban cũng có the su dụng cách này


Cài đặt tự động:


Bạn hãy soan tin theo cú pháp: CAUHINH gui 107 (Miễn phí)


Hệ thống se tu nhận diện dong may bạn đang su dung và gửi cau hinh tương ứng ve may điện thoai cua bạn. Trong truong hợp không co dong máy đúng nhu the thì hệ thong gui cấu hình cua may gần giống.
By congchuangutrongrung200675
#576074 sac X1 lam j có 3g de cho nó chay nhanh ha? bạn sai D-Com thử coi dung hay hk? nếu chay nhanh là do Nokia of bac hk có 3G! con sai là do mang 3G chưa tới cho ban ở hay do sim bị lỗi
By hale8085
#576077 Trời. Quan trong nhất là sim ban đang hoạt dong o mạng nào? 2G hay 3G ? Dang kí 3G roi thi ở thiet bi nào no cung là 3G. Thu 2 là bang thong thiết bi cua bạn là bao nhieu ? Con N70 cua minh băng thông là 256Kbps, nen truy cập trên sim 2G hay 3G chang khac nhau là mấy. Nhưng dem laptop vào Dcom 3.6, 7.2 thi thay rõ nét 3G hay 2G ? Tom lại là ban dung thiết bi nao để dang ki 3G thì cung khong làm thay doi tinh chất sóng 3G tren sim, sđt của bạn
By quevo
#576078 tốc do 2g của các mang rat chậm nhé bạn. tốt nhat la bạn nên mua 1 dien thoai hỗ trợ 3g hay 3.5g thì cang tot để tận huong toc độ cao
By Avner
#576060 ý cua ong nói là..ông gan sim vao d-com dang ky mimax xong roi gan vào x1 vao mang chậm hả ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement