Phần mềm hữu ích với Internet
By hoangyenngothuy
#574592 Tình hinh la e gắn sim vao DCOM dang ky 3G xong dang ký gói MIMAX . Nhung mang rất chậm e dang dùng nokia X1 goi lên tổng dai thi nó kêu x1 k0 ho tro 3G nên cham vay là đúng gio e phải làm the nao có ai biet giup e với lieu cho sim vào dth ho trợ 3G dang ky lại thì dung Dcom liệu có nhanh d.c k0 a.
By nduynt
#576061 K0 e gan sim vào dcom dky MIMAX vào mang cham gọi lên tong dai thì nói keu ban dùng x1 len chi là 2G thoi gio phải làm the nao để mạng nhanh khi dung dcom ấy ?
By phuongthuphuong87
#576063 K0 e gan sim vào dcom dky MIMAX vào mạng cham goi lên tổng dai thi nói kêu ban dung x1 lên chi la 2G thôi gio phai làm thế nao de mạng nhanh khi dung dcom ấy ? Đăng ky goi Mimax bạn duoc dung 500MB mạng toc do 8Mbps/2Mbps . Sau khi dung hết thi van được dùng tiep mang nhưng với toc do thông thường . Luc này thì phai Hack mạng để cho no nhanh
By Jeran
#576067 sim D-com khong đăng ky duoc mimax, chi dang ký được tinh nang mức cước toi da thôi.

chắc sim cua bạn là sim di dong thông thuong moi đăng ky duoc gói Mimax.

ngoài viec sim đã dang ky 3G va cac gói cước 3G nhung thiết bị phai ho trợ 3G toc do cao thì moi vao mạng nhanh duoc ban à.

Bạn laptop sim vào may dt 2G ho tro sóng G,E vẫn vao mang được nhưng toc do rất chậm do thiet bị chỉ ho tro tốc độ vai tram Kbps thôi.

Hiện tại nha mang không tư van va hỗ trợ laptop sim di động dang ky 3G vào usb 3G D-com hoac lắp sim D-com vao di động bạn nhé. tuy nhien ae lập nhieu topic về vấn de nay rồi nên ban search google là ra hết.

Tks.
By what_love_k
#576069 The laptop vào điện thoai ho trợ 3G thi co phải đăng ky lai 3G để cau hinh lại k0 a Neu co hỗ tro 3G rồi thi chi cần cau hinh máy thôi , con mang thì vẫn nhu cu .
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement