Phần mềm hữu ích với Internet
By be_b0nb0n
#574591 Hiện day ip của mình 222 minh muốn chuyển sang ip 113, nghe noi co cách reset modem nhiieu lần cho den khi thành công thi thoi .Nhưng mà tai sao lại đổi duoc trong khi isp da set cho mình nhu the , giải thich cho mình với . khi mình đã co duoc dãy ip mong muon thì mình tat modem hay tắt may no có mất không , boi o điện của pc voi modem được noi voi 1 cái cầu dao, moi khi chơi xong la tat cầu dao.Ngoài ra minh còn cách nao de đổi không, minh dang tính gọi len tong đài để nho ho đổi mà khong biet thành công không ai co kinh nghiệm chỉ minh voi . tks
By boxgreenstar
By Nick
#576083 Trong control cua modem mình nghi la có phần set IP cua modem chứ...mình đã tung lam rồi mà
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement