Phần mềm hữu ích với Internet
By chuong_vang
#574536 Cho minh hoi , mình co con E1550 đã down firmware moi + dashboard mới tren trang chính của Huawie roi và đã update duoc Dashboard mới nhung sao vẫn không tai nao mở mạng duoc cho em nó ?

Đọc trên mang thay bảo cần phai mo mạng = ca phan cứng nữa??? Ban co thể chỉ cho minh cách không >

Thank truoc nhe !
By maianhvk
#574537 Cho minh hỏi , minh co con E1550 da down firmware mới + dashboard moi tren trang chính cua Huawie rồi và da update được Dashboard moi nhung sao vẫn khong tai nào mo mang được cho em no ?

Đọc tren mang thấy bảo can phai mở mạng = ca phần cứng nua ? ? ? Ban có thể chi cho mình cách không >

Thank truoc nhé ! o day chỉ thảo luan mo khóa unlock MF100 va MF110 thôi,các phien ban khác mình không co để thử nhé.

Nhưng ban nao biết cách co the đưa lên day thao luận
By alone_star
#576086 hi duoc bac chủ thớt giup nen Dcom mình co dashboard cũ rồi,lưu y cac bạn vẫn dung file setup của MF100 duoc nhé
By nofear_bmt
#576088 hi duoc bác chủ thot giup nên Dcom minh co dashboard cũ rồi,lưu ý cac ban vẫn dùng file setup cua MF100 được nhé thanks da coment
By mis_lys
#576089 The cai MF110 thi hack dc khong vay bạn vẩn hack duoc bạn à nhung chi hack được phien ban B06 chắc chan thanh công còn B07 thi chưa thử nen không rỏ lắm
By thuy_hoa_than7
#576090 các bac cuu e e hack xong lan 1 báo fall lan 2 báo pass roi nhưng bh may k nhận usb nữa. gỡ ra dow chay lai file setup lay tren mạng về rồi, cài lai xong rồi nhung bh cắm usb vao nó k nhan d-com nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement