Phần mềm hữu ích với Internet
By what_love_k
#574183 Tình hinh la firefox của minh bi treo lúc bat len chính xác la bi đứng hình trong mot vài thời điểm.lúc bat len hay luc chuyen qua các tab voi nhau.lúc thu nho phóng to len thì lại binh thuong nhưng một luc sau lại bị.gỡ ra cai lại các phien ban vẫn thế.mình da update lên bản 18 van không được.triệu trung luc khởi dong firefox và go link đầu tiên man hinh bị đứng va phai thu nho cua sổ fire moi thấy được link chay Đây là cau hinh máy mình

_khởi dong firefox


_Viết duoc 2 chữ cái dau cua link con tro tren địa chỉ va man hình bắt dau dung im
_Gõ enter vao đường link man hinh vẫn như trên

_Thu nho cua sổ lại nhin thay trang web


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By queensami308
#574203 Tinh hinh là firefox cua minh bị treo luc bat lên chính xac la bị đứng hinh trong một vài thời điểm.lúc bat len hay lúc chuyen qua các tab với nhau.lúc thu nho phóng to len thi lại bình thuong nhung một lúc sau lai bị.gỡ ra cai lai các phiên ban van thế Mấy trình duyẹt khác thế nào bác ? Gỡ ra, khỏi dọng lại, dùng ccleaner quet sạch sẽ, cai lai xem sao
By baby_cuaai23
#574242 Tinh hinh là firefox cua minh bị treo luc bat lên chính xac la bị đứng hinh trong một vài thời điểm.lúc bat len hay lúc chuyen qua các tab với nhau.lúc thu nho phóng to len thi lại bình thuong nhung một lúc sau lai bị.gỡ ra cai lai các phiên ban van thế Cái nay chac do flash hoac do máy bạn yeu ram! Mà thông thuong thi để tránh viec do khi bat len mình thuong hay để page start la about:blank
By Hoireabard
#574250 Tinh hinh là firefox cua minh bị treo luc bat lên chính xac la bị đứng hinh trong một vài thời điểm.lúc bat len hay lúc chuyen qua các tab với nhau.lúc thu nho phóng to len thi lại bình thuong nhung một lúc sau lai bị.gỡ ra cai lai các phiên ban van thế FF nang lam ram CPU không du là nó bị vậy
By chauthuy_truong
#574306 may trinh duyệt khác thi van bình thường bạn ạ.duy chi co firefox bị the thoi Thi FF gần như la trinh duyệt ăn nhieu ram nhất mà mac du vậy thì minh van dùng vì quen rồi!
By Devon
#574323 co the do RAM ban khong đủ, bạn post cau hình máy lên xem

dọn rác, update firefox len ban mới nhất co le không phải do ram đâu.trước mình chua tung bị như thế
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement