Phần mềm hữu ích với Internet
By titan_love_tihon_oxyqb
#574181 laptop minh hien đang sài windows 8 pro MC. mang thi sài wifi. nhung nhieu lúc máy minh khong sài mạng nhung ma vẫn thấy mang chay lên tới may tram kb/s. vậy co cach nào để kiem tra ứng dụng dang su dụng mang k. hay la may bị dính troan hay keylog rồi. minh dung networx để xem bang thông mang thi phát hiện. mong pa con chỉ giúp vs. tks trước.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement