Phần mềm hữu ích với Internet
By thienduongtinhyeu19001788
#574146 Chào các pro.


Hiện tại cha hieu e cài IIS 7 de ket nối điện thoai the nào mà gio vao Facebook nó cu hien ra logo IIS 7 ma khong vào được. Chi bi mỗi trang ấy thôi. Thay bao vào tắt trong Feature em da tắt rồi ma van không khắc phuc duoc thì làm thế nào?


File host cua em thì chỉnh Hack IDM va check lỗi Gmail khong tai được file đính kèm

cụ thể thế này


# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.

#

# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#

# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each

# entry should be kept on an individual line. The IP address should

# be placed in the first column followed by the corresponding host name.

# The IP address and the host name should be separated by at least one

# space.

#

# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual

# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.

#

# For example:

#

# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host


# localhost name resolution is handled within DNS itself.

# 127.0.0.1 localhost

127.0.0.1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

# ::1 localhost

74.125.235.43 mail-attachment.googleusercontent.com
Pro nao chi giùm e de e vào face cai a ><


Thank cac bác nhiều.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By [email protected]
#574180 Cái iis khong quan trọng trong viec này đâu bạn ơi, ma ban sài mạng gì thế, ban cung cấp cho minh mang bạn sài thi minh sẽ cung cap day ip file host cho hen.
By thangantd
#574204 Cai iis không quan trong trong việc này dau ban ơi, mà ban sai mạng gì thế, bạn cung cap cho mình mang ban sài thì minh se cung cấp day ip file host cho hen. Hix, em cung khong rõ đây la mang gì, em dang bat wifi của trường, thấy may dien thoại thì là Viettel, chac co khi mạng viettel. Ở nha e dùng Dcom Viettel cung không vào được. A vui long hdẫn e ca 3 mạng được kh ah ? Hi hi, *tham quá*
By [email protected]
#574216 Máy ban co định thì là VNPT, cac dich vụ hotline khac em thấy lưu trong danh ba tai bàn lại là Viettel, em khong quen ai nen kho hỏi, không bet la mạng thì dung gi >< *cry*
By run_hide_love_2005
#574248 bác thu file này xem nhe hi vọng giúp ích:


31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

69.171.224.33 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

69.171.229.72 pixel.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 blog.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 connect.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
By judas_iskariot
#574285 bac thu file này xem nhe hi vọng giúp ích:


31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

69.171.224.33 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

69.171.229.72 pixel.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 blog.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 connect.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com


Làm the nao hả anh? Cop vao host à?
By nguyenquangminh46
#574294 Lam the nào hả anh ? Cop vào host à? ùa copy roi paste vào cuoi file host rồi save lai xem ok ko?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement