Phần mềm hữu ích với Internet
By juariaii
#574104 Em moi dung thằng Maxthon 3 duoc hơn một thang thi thấy các hien tuong sau:

- Cac mat khẩu tự dong luu bị mất het nhu gmail, facebook, mediafire, ...

- Đặc biet Gmail mất mật khẩu, khi vao phan lấy lại mat khau thì câu hoi bao mật bị sai, email phuc hoi bị thay đổi

- Vao facebook thì toàn qua akamailhd.net

- Len mang tham khảo thi co ý kiến cho rang nó là trinh duyet của China viet tren nền IEEm thay nguy hiểm nên hoi y kiến anh em.

Giờ không dam dùng nó nữa.......

Ai cung bi như thế thi cho ý kiến nào.........

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By phuongthekien
#574121 tốt nhat la không ham ho gi mà dùng, cứ firefox,googlechorme, IE ma dùng, thằng tau nguy hiểm lắm
By new_world
#574251 Xem lai may bác đi , minh dùng mãi co sao đâu !

Còn fb vao qua trang trung gian thi đúng rồi hoac bac check lại cai file hosts cua bac đi

chứ email cua bac có gì den noi nó phải an cap , h gmail laptop đâu có kho nhu ngày xưa
By qht_148
#574255 chài tui xai lâu nay co thay gì đâu ngon lanh thì đằng khác, chạy ầm ầm, bac xem lại xem sao,

ak cái chu ky của bác.. nhin no sao mak . . . . no đã...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement