Phần mềm hữu ích với Internet
By rt_ht
#574267 share kieu nay chang may lai bi fix thoi. lan sau nag cao y thuc len 1 chut share qua mail cho ae con dc nhò!
By Arryo
By trang_duy
#574315 Dau tien bạn nhắn tin : "3g off" gửi 888

Lúc đó 3g se bị khoá

Sau đó ban nhan tin : "DK MI" gửi 888

Nếu không duoc thi gọi tổng dai nang nỉ kích hoat lai gprs là ok

Hơi lâu một xíu. minh goi tông đài xong cho 20 phút moi kich hoat lai gprs duoc đó gọi len tong đài năn ni co ak
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement