Phần mềm hữu ích với Internet
By Devery
#573426 ai tim cach fa gói max vina đi. rùi mua the km data 3g 2 nam m bán nè ^^
By nguyenngocvuongmtvtravel
By chantran0507
#573449 không tac dong từ thuê bao duoc ! ae nao co ban lam tong dai thì bảo no dong bộ lại du lieu GPRS cho nha roi vào phần speed limiter . bo dấu tích o use speed limiter . cho nhá . co nghia là kiểm soat bang thông đấy . van load 544kbs day ho hơ!!!!!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement