Phần mềm hữu ích với Internet
By p3h30_h4ppj
#572973 hiện tai minh đang dùng firefox 18 cai addon anonymox để vao face nhưng không xu dung được nó báo là

Unfortunately anonymoX does not work for you


The self-test of anonymoX failed, which may have several causes:


* In your network, access to the selected anonymoX service is blocked or censored

* Another proxy on your network intercepts the connection to anonymoX

* Your network requires already another proxy to get to the Internet

* An error of anonymoX. Have you seen an error message or do you think that it is not caused by your network?


It may also be just a temporary problem. Please try again later.


Most probably we there's no way to change this, but you can still contact us so that we may be able to fix or work aro

bạn nào giup minh với. dạo truoc dung nó nhưng no bat dùng bản quyen nen không sài nua bay giờ facebook bi chan nên mí dung lai nhưng toàn bị lỗi
By minhthien101988
#572982 bạn dung cai này khi vao facebook thì bật no len là xong Add-on ten là Stealthy vao ngon lành ><<<<>>>>
By tidus_ndk
#573000 ban dung cái này khi vao facebook thì bat no lên là xong Add-on ten la Stealthy vào ngon lanh ><<<<>>>> cai nay dung tren chrome mà đúng không. mình dung lau rồi nhưng ma cai thằng Stealthy thi thoang lại không vao duoc face refresh lai trang face thì mi vao được khổ thế chứ. no khong ổn định bằng anonymox
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement