Phần mềm hữu ích với Internet
By Brainerd
#573112 Tốc do load nhanh thật. Ma cho hỏi là chu thot là Super Admin ben site ấy à.
By Aronos
By Dubhghall
#573180 mình lay file css của ban do với cái title, vì minh mu màu về css va dốt văn

file css đó đây, minh khong lấy gì khac ngoai 2 cái đó


@charset "UTF-8";

/* CSS Document */


* {margin:0; padding:0; font-size:100%; font-weight:normal; list-style:none;}


body {

font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;

font-size:11px;

color:#FFF;

background-color:#000;

}


@font-face {font-family: EngelLight; src: url('../fonts/EngelLight_ltd.ttf');}

strong {color:#0d9ce0; font-weight:normal;}


#slide {width:1000px; margin-left:-500px; left:50%; position:absolute;z-index: 999999 !important;}


#slide article {font-family: EngelLight; font-size:50px; color:#fff; position:absolute; top:145px; right:20px; text-align:right; width:400px;}

#slide article b {color:#4591d6; font-weight:bold;}

#slide article br {margin-bottom:25px;}

#slide article a {

border-radius:10px;

background-color:#4591d6;

color:#fff;

text-shadow:1px 1px 1px #066ad0;

font-size:25px;

text-decoration:none;

padding:25px 25px 20px 25px;

}


#slide article a:hover {box-shadow: 0 0 1px #000; background-color:#0c88c2}

#slide article p{color:#fff; font-size:9px; margin-top:18px; margin-right:30px;}


#slideshow {

margin:0;

padding:0;

position:relative;

z-index: 9999999;

}


#slideshow ul {

position:relative;

overflow:hidden;

margin:0;

padding:0;

}


#slideshow ul li {

position:absolute;

top:0;

left:0;

margin:0;

padding:0;

list-style:none;

}.caption {

display:none;

}


#content {

width:920px;

margin-left:auto;

margin-right:auto;

top:0px;


}


header {

font-family: EngelLight;

color:#fff;

height:50px;

opacity:0.8;

padding-top:5px;

position:relative;

margin-bottom:-47px;

z-index:99999999;

width:93%;

width:960px;

margin:0 auto;

}


header h1{

width:150px;

height:37px;

font-size:25px;

padding-left:70px;

padding-top:10px;

background-image:url(../img/logo.png);

background-repeat:no-repeat;


}


header b {color:#717171; font-size:13px; float:right; margin-top:-37px;}

header b .one {font-size:24px; color:#fff; padding-left:25px;}

header b .rest {font-size:20px; color:#fff; letter-spacing:0.1em;}


nav {

width:960px;

color:#fff;

height:30px;

background-color:#000;

opacity:0.8;

margin:490px auto 0 auto;

padding-left:40px;

padding-top:19px;


}


nav ul li {float:left;}

nav li {margin-right:40px; padding-top:8px;}


nav a {color:#fff; text-decoration:none; padding:7px 10px 5px 10px;}

nav a:hover {

background-color:#0d9ce0;

-moz-border-radius: 5px;

-webkit-border-radius: 5px;

border-radius: 5px;

}


#encard {

background-color:#fff;

height:480px;

width:960px;

padding-left:40px;

margin-left:auto;

margin-right:auto;

color:#000;

}


h2 {

font-family:EngelLight;

font-size:22px;

border-bottom:1px #000 dashed;

margin-top:35px;

margin-bottom:20px;

color:#0d9ce0;

}


article {width:85px; text-align:justify; float:left; margin-right:30px;}


#encard article a{

color:#3399ff;

font-size:12px;


}


#encard article a:hover {

box-shadow:0 0 1px #666;

}


#special {

width:960px;

height:50px;

margin-left:auto;

margin-right:auto;

padding-left:40px;

color:#fff;

background-color:#0d9ce0;

text-shadow:1px 1px 1px #045ea9;

font-size:12px;

}#special a {color:#fff; text-decoration:none;}
footer {

background-image:url(../img/footer.png);

background-repeat:repeat-x;

height:10px;

width:960px;

padding-left:40px;

margin-left:auto;

margin-right:auto;

}

div#histatsC{

z-index:99999999999999999999999999999 !important;

}

Bac co họ hàng voi anh này à ? sao code giống nhau the nhỉ @@Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By kenvil_cz
#573182 Đây moi la site truyền hinh truc tuyến mình ung y nhất trên mạng, các ban xem thử

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tốc độ load mien chê
By libraprincess713
#573218 cái cua minh về kênh va toc độ load co thua kém không
voi lai cái này la 1 mình mình làm
Day moi là site truyen hinh trực tuyến minh ung ý nhất trên mạng, cac ban xem thử

Link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tốc do load miễn chê Them su lựa chọn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement