Phần mềm hữu ích với Internet
By daituongquan_8x
#572059 Một hacker da đưa lên YouTube doan video mô ta viec dễ dàng lay duoc thông tin dang nhap tài khoản Yahoo cua nạn nhân don gian bằng cách du ho bấm vao mot đường link.


Cuối tuần qua, mot loat người dùng Yahoo Mail da bi khống chế tai khoan sau khi ho ca tin bam vao một duong link nhận được trong hom thư (có ve duoc gửi từ ban be họ). Yahoo cho hay ho da vá lo hong liên quan, tuy nhiên, các chuyen gia bảo mật khang dinh vấn đề chua duoc giải quyết dứt điểm.


Bằng chứng la hacker có tên Shahin Ramezany da tu tiến hành thu nghiem khai thác lo hong DOM-Based XSS de an trộm mật khau hom thư. Khi nan nhan click vào URL, các cookies (hoạt dong cua người dùng tren web được trình duyet luu lại) sẽ laptop tuc được gửi toi may của kẻ tan cong và người nay se biết được thong tin tài khoản cua nan nhân. Thủ thuat nay có thể duoc ap dụng trên moi trinh duyệt phổ bien hien nay như Internet Explorer, Chrome, Firefox...


Sau khi kiem soat được tài khoản, kẻ xau co thể sử dung hom thư đó hoac nick Yahoo Messenger de tiep tục phát tan link chứa mã doc toi bạn bè cua nan nhân. Do đó, giới bao mat khuyến cáo nguoi su dụng nên can nhac kỹ trước khi bam vào bất cu noi dung gì, du do chính người quen biet gửi đến.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tình trạng bi mat nick Yahoo sau khi bam vào link dang diễn ra kha pho biến và clip nay giúp mọi nguoi hinh dung rõ hon cach hacker lấy mật khẩu. (Co the bấm vào nut 4 mũi tên o goc dưới bên phai clip để xem toan man hình).


Nguồn: esvn.com
By gnuh_gnauq
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#575085 Không có đâu, lừa đảo thôi. Cứ cài diệt virus xịn là không e sợ gì cả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement