Phần mềm hữu ích với Internet
By [email protected]
#571438 Microsoft vua gui thông báo den hon 100 triệu nguoi dung ứng dụng Messenger rang hãng sẽ dong cua dịch vụ nay vao ngày 15/3 toi day để chuyen sang hỗ trợ Skype.Trong thông báo, Microsoft cho biet se chuyển đổi danh sach bạn be tren Messenger cua nguoi dùng sang Skype, công cu ma Microsoft đã phai bo ra đến 8,5 tỉ USD de mua lại hoi thang 5/2011. Sau thoi han 15/3, Messenger se chỉ tiep tuc cung cap tai Trung Quoc dai lục bởi Skype duoc điều hành boi mot nhà cung cap tại day co tên TOM.


Microsoft cũng keu goi người dùng tai va cập nhật cho Skype va dang nhập thông qua tai khoản Microsoft ID. Đáng chú ý, toan bo danh sách dia chi liên lạc cua ban bè tren Messenger sẽ duoc Microsoft chuyển sang Skype, cho phep nguoi dùng thực hien nhan tin tức thoi va trò chuyện video thong qua Skype.


Trước đó, Microsoft tuyen bố dong cua Messenger trong Q1/2013 nhung thong tin chính xac den nay mới duoc xac nhận. Hơn 100 trieu người dùng Messenger se được cung cap tùy chon hop nhất các tai khoan riêng từ Messenger ve Skype, bao gom ca tin nhắn lan dia chỉ liên lạc.Theo Slashgear/TTCN

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Garron
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement