Phần mềm hữu ích với Internet
By nicky_lucky_cute
#571434 Mình co 1 cái D-com 3G cua viettel , khi su dụng máy ban thi nó vẫn bat dc sóng và ket noi được , nhung khi mình cắm D-com qua laptop lenovo Y410 thi D-com không bat dc sóng và không the kết nối được . Minh co chụp ảnh 1 so thông số may va báo lỗi cua D-com .

Pro nao biet cách khắc phuc loi này không giup minh với !!!! plzzz

P/s: Minh co tìm hiểu va co tham khảo 1 so ý kiến cho rang do xung dot phan mềm nào đó , nhung minh không biết no xung đột với phan mem nào hiện co trong laptop nên co post Program trong may ra để mn biet cho cách khắc phục . Tk nhiều
By Jeriel
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement