Phần mềm hữu ích với Internet
By wishingstar_1989
#571107 Bài nay se hướng dẫn kiem them dung lượng tren MegaCloud và so sanh doi chút với Dropbox:Kiếm ~ 22GB Dropbox ở đây:Hình ảnh:


So sanh dung lượng giua MegaCloud và Dropbox: (Bổ sung)


1. Mới đăng ký:

Dropbox - 2GB Storage (2,5GB qua link mời)

MegaCloud: 8GB Storage + 8GB Backup


2. Tang dung lượng:


- Cả hai de tặng 500MB voi moi lượt đăng ky duoc mời.

Dropbox: Tối da 16GB kiếm được qua mời. Dropbox da bỏ chương trinh email edu.

MegaCloud: Tối da 10GB kiếm được qua mời. Nhung voi email đuôi .edu, thì se la 20GB.


- Tặng lat vat khác:

Dropbox: Import anh phim thêm được 3GB. Hoàn tat ket nối FB, Twitter, ... duoc them ~1GB

MegaCloud: Cung hoan tất một so thu lặt vặt va cung được tặng thêm.


Như vậy voi email thường, thi Dropbox cho ban free nhiều hơn MegaCloud mot chút. Với email edu thi Dropbox kém MegaCloud.

Dropbox: ~22GB


MegaCloud: 18GB + 8GB Backup (+3GB neu có Android, iPhone, iPad)


MegaCloud (email Edu): 28GB + 8GB Backup (+3GB neu có Android, iPhone, iPad)

Lưu ý: Ai da tung có Email Edu lam hồi làm Dropbox con nhớ thì co the dùng nó de xac nhận nhé de kiem 28GB. Điền Email Edu vao day để xác nhận:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Chú y neu bạn có nhieu hon một tai khoan MegaCloud, ban co thể dùng thu mot Email Edu de dien vào xác nhan cho tất cả cac tai khoản. Sau do moi check mail edu va đăng nhập lai lan lượt từng tai khoan MegaCloud và nhap link kích hoạt tuong ung mà MegaCloud da gui đến Email Edu. Để biet link kích hoạt nao cho tài khoản MegaCloud nào, khi dang ký MegaCloud ban dat tên sao cho co thể phân biet duoc các tai khoan qua tên. Ví dụ, tai khoan 1 co ten là A, thi o email kich hoat nó se ghi là A, nhu vay link kich hoat ở mail do sẽ là của A.MegaCloud la trang Cloud Storage tuong tu Dropbox. Cung cap 8GB Backup và 8GB luu trữ files free. Bạn co the kiếm thêm 10GB free qua moi bạn bè nang len thành 18GB luu tru files và 8GB Backup. (Luu tru và Backup khác nhau.)


Backup la tinh năng mà o Dropbox không có. Sau khi cai phan mềm MegaCloud, se co hai loại, mot la Upload file như Dropbox, mot la Backup lên Web. Cài xong, ở cái Upload, ban co thể thay đổi nơi đặt thư mục của MegaCloud như với Dropbox, bằng cách vào Preferences.


Có thể nghe nhạc, xem video, đọc files pdf, ... trên MegaCloud. Dropbox thì không nghe nhạc hay xem video, word, pdf, ... được.


Ví dụ:


Nhạc: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Video: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

PDF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Word: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

TXT: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


vân vân ...


Cả Dropbox và MegaCloud đều hỗ trợ phần mềm Desktop và kéo thả upload lên trang Web.


Phần mềm cài trên máy để đồng bộ hoá:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Tốc độ của Dropbox thì không có gì vần bàn, nhanh. Tốc độ upload của MegaCloud, khi Drag and Drop lên trang Web quả thật đã làm tui sốc, vừa thả video 14MB trên lên, ngoảnh đi ngoảnh lại đã xong. Nói chung tốc độ upload trên Web thật là khủng khiếp.


MegaCloud dễ dàng cho phép bạn lấy link để chia sẻ của một file hay cả folder.


Tóm lại MegaCloud quả thật tuyệt vời, hơn cả Dropbox ở khoản xem video nghe nhạc. Đặc biệt co the tạo Playlist, tuyệt vời.


MegaCloud hình như còn là một mạng xã hội.


MegaCloud.com, giống Dropbox, không bắt verify email nên rất dễ de kiem đủ 10GB free. Chỉ mất 20 lần làm. Tương tự Dropbox, MegaCloud kiểm soát bằng MAC của máy để tặng dung luong hay không.


Dưới đây là video hướng dẫn cách kiếm đủ 10GB nhanh chóng.

I. Chuẩn bị: (Về cách sử dụng và cách Snapshot VirtualBox, xem trên Google)

1. Cài VirtualBox

2. Cài XP lên VirtualBox (gọi là XP ảo).

3. Cài SMAC lên XP này. Cài thêm Super Hide IP. Copy TeamViewer Portable và file cài đặt của MegaCloud

từ máy thật vào Desktop của XP.


Cách chuyển files từ máy thật vào máy ảo: (Về cách dùng UltraISO, xem trên Google)


a. Mở UltraISO, kéo thả folder TeaViewer Portable vào khung trắng to của UltraISO; kéo thả file MegaCloud, Super Hide IP, SMAC vào khung trắng này. Sau cùng Save lại thành 1 file ISO. Mục đích ở đây chỉ là tạo một file ISO chứa những thứ cần thiết.


b. Mở XP ảo lên nếu chưa mở. Nhìn phía dưới ở giữa hình 3 đĩa với hình đầu cắm như USB là hình một cái đĩa.

Chuột phải vào đó, nhấp Choose a virtual CD/DVD, tìm đến nơi vừa lưu file ISO, chọn nó. Trong XP ảo, mở My Computer, mở ổ CD ảo đó, copy folders với file cài đặt ra Desktop.


Sau đó cài SMAC, Super Hide IP. Chỉ cài hai cái này. File cài đặt của MegaCloud để ở Desktop. Tạo shortcut cho TeamViewer ra Desktop. TeamViewer để chuyển files, folders qua lại giữa máy ảo và thật khi cần, đỡ phải dùng UltraISO nhử trên.


4. Sau khi xong xuôi, Snapshot cái XP ảo lại (Về cách sử dụng và cách Snapshot VirtualBox, xem trên Google).

Cái này quan trọng.

II. Tiến hành kiếm dung lượng:

1. Đăng ký mot tai khoản MegaCloud.com bằng email thật. Tài khoản này ta sẽ tiến hành nâng dung lượng.

Nếu bạn chưa có thì co the đăng ký bằng link Referral của tui:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hay:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Đăng nhập, nhìn bên tay phải, copy link ở ô Refer Friends. Log out. Dán link này lên tab, enter. Bookmark lại, co the đặt làm trang Homepage tạm thời.


Mở link này, đăng ký tai khoan thứ nhất voi email ảo (email không có thật), ví dụ: [email protected], sau đó Log out.

Mở lại link này, đăng ký cái thứ 2: vn2abc.xyz, Log out.


Lặp lại cho đủ 20 tai khoan từ vn1 đến vn20.


- MegaCloud cho phép bạn tạo username. Và sau khi tạo username thì link referral của bạn se co dạng: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


2. Tài khoản ảo 1. Mở XP ảo lên. Nếu là XP ảo mới tinh thì co the tiến hành ngay. Ở máy ảo của tui do đã dùng rồi nên sẽ qua luôn 3.


a. Nhấp đúp file cài đặt MegaCloud, cài voi email vn1abc.xyz.


b. Trên khung ngoài cùng của XP ảo, nhấp Machine - Close, tích chọn ô Restore - OK. Lát mở nó sẽ phục hồi lại trạng thái XP lúc chưa cài MegaCloud.


3. Tài khoản ảo 2. Mở XP ảo lên. Mở SMAC lên. Chọn một dải MAC, nhớ xem chọn dải nào nhé, co the ghi lại ở StickyNote ở máy thật. Dải nay se có 3 ô đầu có sẵn ký tự, ta điền 2 ô kế tiếp bất kỳ, rồi ô cuối ta điền ví dụ bắt đầu là 11. Sau bước này ta sẽ lần lượt thay 11 là 12, 13, ... cho đến 25 (15 lần đổi MAC se co net, lần thứ 16 không có net, với máy XP mới tinh thì do lần đầu là MAC thật của XP ảo, nên ta đổi được đến 24), còn 5 ô đầu vẫn thế.


a. Nhấp đúp file cài đặt MegaCloud, cài voi email vn2abc.xyz.


b. Trên khung ngoài cùng của XP ảo, nhấp Machine - Close, tích chọn ô Restore - OK. Lát mở nó sẽ phục hồi lại trạng thái XP lúc chưa cài MegaCloud.


4. Từ tai khoan ảo 3 đến 20, ta lặp lại các bước ở (3.).


Lưu ý, nếu lần đổi MAC 16 mà vẫn có net, các ban co thể thử cho tai khoan thứ 17 (hay 16 gì đó) nhé. Còn không có net thì hôm khác làm nốt.


Xem dung luong được tặng: Đăng nhập lại tai khoan thật và xem.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hiện tại thấy với [email protected] ta đã có thêm 500MB, còn

vn2 thì có lẽ một lúc nữa mới hiện. Yeah, đã thấy.


Làm nhu vay cho đủ 10GB thì thôi.


Như vậy tai khoan của bạn đã có 18GB luu tru và 8GB Backup. Ngoài ra ban co thể kiem them khoản 1,5GB gì đó sau khi hoàn tất các bước ở trang sau:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Và thêm 3GB khi sử dụng MegaCloud trên Android, iPhone, iPad. Android thì cài YouWave rồi vào mạng tải App về cài vào. iPhone, iPad thì chịu.


Nếu làm được đủ hết thì co the có hơn hai chục GB ngang ngửa Dropbox.


Downloads: Phần mềm đề cập trong bài viết các ban co thể dễ dàng tìm trên mạng hay tải dưới đây.


Video hướng dẫn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Hướng dẫn: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


và: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!MegaCloud: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SMAC: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Super Hide IP: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


TeamViewer Portable: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


VirtualBox: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


UltraISO: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Chú ý: Có thể kết hợp làm với cả Dropbox và SugarSync cho mỗi lần đổi MAC. Vẫn y như trên. Ở trên ngoài SMAC, Super Hide IP, ta cài thêm Dropbox, nhưng không đăng nhập, không hoàn tất cài đặt, nó hiện đến chỗ hỏi có hay chưa có tai khoan thì dừng lại. Rồi ở góc đồng hồ, nhấp Dropbox chuột phải và vào Preferences bỏ Start when windows starts đi. Không thì co the copy Dropbox Portable vào XP ảo, tạo Shortcut ra ngoài Desktop cho tiện


Khi làm file ISO thêm cả file cài đặt SugarSync vào và copy để nó vào Desktop như MegaCloud. Sau cùng ta mới Snapshot VirtualBox.


Đăng ký Dropbox bằng link Referral trên máy thật, xem chi tiết trong Video ở topic Dropbox. Ở đây ta tận dụng lượt đổi MAC có MAC mới để dang nhap Dropbox.

Với SugarSync hình như phải dùng email thật để làm, vì nó bắt kích hoạt. Không quan tâm lắm thằng SugarSync này vì không thích nó lắm.


Have fun!!


================================================== ==========


Chú ý: Thử kich hoat email edu theo cách tui đã kich hoat một loạt Dropbox của mình hồi xưa: => Không thấy duoc tang dung lượng, chắc nó cũng biết email Maricopa.
Kích hoạt email edu: Tui có 1 mail edu va chưa kích hoạt, đang làm thử như với hoi lam Dropbox, 1 email edu kich hoat được cho một loạt tài khoản. Cách làm các bạn xem dưới đây (đây là reply của mình khi Oviosky hỏi mail):

Cậu có mail edu không share tớ 1 cái được không chứ tớ không lập được . Đợi 1 ngày rồi mà mail vẫn chư được kich hoat ! Giờ không làm được email Mảicopa đâu. Mảicopa no không cho lập mail từ hồi Dropbox mà. May còn nhớ 1 mail Mảicopa và vẫn dang nhap được. Giờ đang thử kiểu xác nhận như hồi Dropbox. Cùng 1 mail này đã xác nhan cho toàn bộ tk Dropbox. Một khi nhap link kích hoạt cho mot tai khoản Dropbox thì email edu đó không dùng được nữa. Cho nên hồi đó với 1 email edu mình làm như phần chú ý ở trong bài hay phần comment ở link youtube lập mail Maricopa. Giờ mình đang định làm tuong tu với MegaCloud, hy vọng ok.


Hiện giờ mình vẫn chưa kich hoat tk MegaCloud nào. Giờ thế này nhé: Bạn lập lấy một số lượng xác định tai khoan MegaCloud (mình tiếp nhận tối đa 6 tk thôi nhé) bằng email thật. Dùng link referral của mình đăng ký tk đầu tiên, và lúc đăng ký ở ô Name bạn điền tên KN của bạn (như của bạn hiện tại là oviosky thì bạn điền oviosky oviosky), rồi cac tai khoản tiếp sau bạn lập theo link referral vẫn của mình (nếu bạn hảo tâm, nếu theo referral của mình thì rất chi là thank you ) hay theo link referral của tk đầu của bạn. Ở ô Name, bạn lần lượt điền oviosky 1 oviosky 1 cho tk 2, oviosky 2 oviosky 2 (cho tk 3), ... (Email của các tk này đều là thật nhé, vì mấy cái MegaCloud này bạn đều dùng mà, còn nếu chỉ muốn có 1 MegaCloud thì chỉ cần lập 1 cái đầu tiên rồi dừng lại.)


Khi đăng ký thì dang nhap luôn vào từng mail và kich hoat nhé. Tóm lại là làm như sau:


1. tk đầu: Đăng ký theo link của mình, ô Name điền tên oviosky oviosky (sau này đổi lúc nào cũng được). Đăng nhập mail, kích hoạt.

Mở trang (chưa thoát MegaCloud nhé): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và điền email sau vào rồi nhấp get this offer now: [email protected]


Thoát MegaCloud.


2. tk 2: Đăng ký theo link của mình () hay của tk đầu của bạn, ô Name điền tên oviosky 1 oviosky 1 (sau này đổi lúc nào cũng được). Đăng nhập mail, kích hoạt.

Mở trang (chưa thoát MegaCloud nhé): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và điền email sau vào rồi nhấp get this offer now: [email protected]


Thoát MegaCloud.


Lặp lại như trên để đăng ký tk 3, 4, 5, 6 (nếu bạn muốn).


Mình sẽ check mail và dựa vào tên oviosky oviosky mà nó viết trong mail để biet link nó gửi là của tk nào của ai để không bị lẫn lộn với của mình hay ai khác.


Sau khi có một lượng kha khá người đăng ký vá xác nhận bằng email edu này của mình, mình sẽ tiến hành gửi link kich hoạt cho các bạn. Sau khi nhận được, các bạn sẽ dang nhap lần lượt vào tk MegaCloud va copy link kich hoạt dán mở trong trình duyệt. Đó phải đặt tên để đỡ lẫn link kich hoạt.


Sau khi một link kich hoạt lấy từ email edu này được mở thì co the email edu nay se không còn dùng được nữa (như trường hợp của Dropbox). Cho nên hồi xưa làm Dropbox mình làm như thế này, 1 email edu kich hoat được cho một loạt tk. Hy vọng điều tuong tu có thể làm được ở MegaCloud. Còn nếu MegaCloud không được thì đành chịu thôi. Mình chưa kich hoat nên chưa biết, sợ phí email nếu làm được như Dropbox mà.Ai muốn kich hoat thì nhanh nhanh tay nhé, đợi khoảng 2 tuần sau mình tiến hành gửi link thì email trên co the không dùng được nữa. Nhớ phần Name là rất quan trọng để đỡ lẫn lộn đó nhé!!


Have fun!!


================================================== ====
Các bài hữu ích khác về luu tru online:

================================================== ====

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By congaigiangho67
#571137 Bạn ơi, ban day mn cách lam voi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! luon nhe

thank bạn Trang nay cua Việt Nam, khong nen làm thế. Lam nguoi ai làm thế
By nanghong_banmai28
#571167 Bạn ơi, ban day mn cách lam voi Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! luon nhe

thank bạn Có mot cach đơn giản va nhan hạ là upload len đó và chia sẻ, tu dong bạn sẽ duoc tang dung lượng thôi. The more you share, the more space you get (up to 50GB).
By blue_sky
#571170 Hot hot!!


Với email .edu, mỗi luot moi được tặng 1GB, như vay thay vì được 10GB Extra Free Space, ban se được 20GB, nang tong dung lượng free len 28GB.


Quá ngon đúng không, ai da từng lập email edu ben Dropbox hồi xưa, thu dung email đó xac nhan thử xem nhé.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By mainhomotnguoi_1992
#571199 Trong truong hợp mình su dung mail Edu dạng :
how2120535+Ký_tự_bất_kỳ@maricopa.edu thi van được chứ ! Nó van gui mail kích hoat nhung không thấy len dung lượng với email này.
By Kenjiro
#571216 Thằng CX Sync gio toc độ Download voi Upload của nó cai thien tuyệt hơn xưa, xưa chậm rì. CX Sync cho 10GB, kiem them 6GB dễ nhu nhai kẹo, mười phut la lên đủ 16GB. ACE tranh thu làm phát CX Sync.
By cobelolem_nnt
#571222 Kích hoat email edu: Tui co 1 mail edu va chua kích hoạt, dang lam thử như voi hoi làm Dropbox, 1 email edu kich hoạt được cho mot loạt tài khoản. Cách lam cac bạn xem duoi day (đây là reply cua mình khi Oviosky hoi mail):

Cậu co mail edu không share to 1 cái duoc khong chứ tớ không laptop được . Doi 1 ngày rồi ma mail vẫn chư duoc kich hoạt ! Gio khong làm được email Maicopa đâu. Mảicopa no khong cho lập mail tu hồi Dropbox mà. May con nho 1 mail Maicopa va vẫn dang nhap được. Gio dang thử kiểu xac nhan như hồi Dropbox. Cùng 1 mail nay da xác nhận cho toan bộ tk Dropbox. Một khi nhap link kich hoat cho mot tai khoản Dropbox thi email edu đó khong dung được nữa. Cho nen hồi đó voi 1 email edu minh lam như phần chu y ở trong bai hay phần comment o link youtube lập mail Maricopa. Gio minh đang định lam tuong tự với MegaCloud, hy vọng ok.


Hiện gio minh vẫn chưa kich hoat tk MegaCloud nào. Giờ the nay nhé: Bạn laptop lay một số luong xac định tài khoan MegaCloud (mình tiếp nhan toi đa 6 tk thoi nhé) bằng email thật. Dung link referral cua minh đăng ky tk đầu tiên, va luc đăng ký o o Name bạn dien ten KN cua ban (như cua ban hiện tại la oviosky thì bạn dien oviosky oviosky), rồi cac tai khoản tiếp sau ban lập theo link referral van cua mình (nếu ban hao tâm, nếu theo referral cua mình thi rat chi là thank you Ở ô Name, ban lan lượt dien oviosky 1 oviosky 1 cho tk 2, oviosky 2 oviosky 2 (cho tk 3), ... (Email cua cac tk này deu la thật nhé, vi may cái MegaCloud nay ban đều dùng mà, còn neu chi muốn co 1 MegaCloud thi chi cần lập 1 cai đầu tiên roi dung lại.)


Khi dang ky thì dang nhap luôn vào tung mail và kich hoat nhé. Tom lai là làm như sau:


1. tk đầu: Dang ky theo link cua mình, o Name điền tên oviosky oviosky (sau nay đổi lúc nao cung được). Đăng nhập mail, kích hoạt.

Mở trang (chưa thoat MegaCloud nhé): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và điền email sau vao roi nhấp get this offer now: [email protected]


Thoát MegaCloud.


2. tk 2: Dang ky theo link cua mình () hoac cua tk đầu của bạn, o Name điền tên oviosky 1 oviosky 1 (sau nay đổi lúc nao cung được). Đăng nhập mail, kích hoạt.

Mở trang (chưa thoat MegaCloud nhé): Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

và điền email sau vao roi nhấp get this offer now: [email protected]


Thoát MegaCloud.


Lặp lại như trên để dang ky tk 3, 4, 5, 6 (nếu bạn muốn).


Mình sẽ check mail và dựa vào tên oviosky oviosky mà nó viết trong mail để biết link nó gửi là của tk nào của ai để không bị lẫn lộn với cua minh hay ai khác.


Sau khi có một lượng kha khá người dang ky vá xac nhan bằng email edu này của mình, mình sẽ tiến hành gửi link kich hoạt cho các bạn. Sau khi nhận được, các bạn sẽ dang nhap lần lượt vào tk MegaCloud và copy link kich hoạt dán mở trong trình duyệt. Đó phải đặt tên để đỡ lẫn link kich hoạt.


Sau khi một link kich hoạt lấy từ email edu này được mở thì có thể email edu này sẽ không còn dùng được nữa (như trường hợp của Dropbox). Cho nen hồi xưa làm Dropbox minh lam như thế này, 1 email edu kich hoạt được cho mot loạt tk. Hy vọng điều tương tự có thể lam duoc ở MegaCloud. Còn nếu MegaCloud không được thì đành chịu thôi. Mình chưa kich hoat nên chưa biết, sợ phí email nếu lam duoc như Dropbox mà.Ai muốn kich hoat thì nhanh nhanh tay nhé, đợi khoảng 2 tuần sau mình tiến hành gửi link thi email trên có thể khong dung được nữa. Nhớ phần Name là rất quan trọng để đỡ lẫn lộn đó nhé!!


Have fun!!
Kết nối đề xuất: