Phần mềm hữu ích với Internet
By Jar
#571372 Chủ thot khong up sớm lam minh mất 1000 point chi để down 1 file 2Gb . De test thử phát

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nt_phong1553
#571377 Mua gium con proxy vietnam ngon ngon song lâu thì tot hon hihi chắc to phai mua 1 cai may mới + modem moi rồi , co yahoo không ?
By khocvianh_mm
#571381 hay the nhỉ , chu thot cần mua host minh có thể san sang mua dùm ban de phát triển tool nếu ban co thể ủng ho 1 host hỗ tro SSH để tạo sock thi ngon
By pandzeus
#571389 Vua test xong, một so y kiến nì:

- Yêu cau link get phải có http:// ???, cần gì nhỉ??

- Link folder khong hoạt động, boi vi link các file trong folder get ra thieu http:// thì phải

- O link get được chi chua 1 link get duoc đầu tiên, get nhieu link nó khong add thêm

- Them cai scrollable vào 2 o chứa link đi

p/s: Cai vu proxy nữa, hay die chán quá, nen minh cũng chưa up cai tool lên

Trời, proxy khong die mà hình nhu fshare nó chặn proxy do Get foder voi nhieu link bình thuong bac à, tại proxy free yeu nen lỗi thôi. Minh khong dùng proxy no get phà phà

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Add Proxy: 123.30.174.61:8080

By nicho_las16
#571396 chac to phải mua 1 cai máy mới + modem moi roi , co yahoo không ? Hoangmailong214
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement