Phần mềm hữu ích với Internet
By trangkhuyet_ty
#571314 Đánh dau cai đã

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By char_char_char_2501
#571315 no bao lỗi kìa: " lỗi roi - xem lỗi tren web sau và bao cho tác giả" la bi cái gì z ban proxy die
By Carlo
#571335 Test bản v3.1:


- Tắt chuc nang tự tìm Proxy tranh gây tình trang moi người 1 proxy

- Them chuc năng "Sử dung Proxy của tôi" de cac bạn có the tu add proxy nhanh ma mình tìm được

- De tim proxy các ban chuot phải vào icon Tool tren traybar và chọn Lay them Proxy nhé, no se xuất ra file text cac proxy vietnam cho bạn chọn

- Nếu proxy ban getlink ổn tool se tự động lay proxy này làm mac dinh để getlink cho moi người

- Get nhieu link và theo Foder

...
By Hoireabard
#571348 Vừa test xong, mot so ý kiến nì:

- Yeu cau link get phai co http:// ???, can gi nhỉ??

- Link folder khong hoat động, bởi vi link các file trong folder get ra thiếu http:// thì phải

- Ô link get duoc chi chứa 1 link get duoc dau tiên, get nhieu link nó không add thêm

- Thêm cai scrollable vào 2 o chua link đi

p/s: Cái vu proxy nữa, hay die chan quá, nên minh cung chưa up cai tool lên

Trời, proxy khong die mà hinh nhu fshare nó chan proxy đó
By kiniem_2007
#571368 hay the nhỉ , chu thot cần mua host minh có thể san sang mua dùm ban de phát triển tool Mua gium con proxy vietnam ngon ngon song lau thì tốt hơn hihi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement