Phần mềm hữu ích với Internet
By bobby_6590
#571065 Vừa qua, Facebook da cho ra mat phiên bản moi cua trang thong tin cá nhan nguoi dùng (profile) voi thiet kế mot cot trong Timeline cua họ.


Theo đó, mạng xa hoi lớn số 1 hanh tinh đã to chuc lại trang cá nhân, tap trung tạo điểm nhan trong tương tác giua nguoi dùng với ban be của họ va hop cập nhập status duoc chuyển hẳn ve ben trái trong khi phan bên phải duoc danh cho những muc ngoai lề như cac hoat động gần đây (recent activity), bạn bè, các trang ua thích, bản do hay các bức anh moi chụp từ Instagram. Đặc biệt, duong Highlight post ngan cach giữa 2 ben trai và phải cua Timeline đã được loai bo hoàn toàn.Timeline cua Facebook đã duoc toi giản hóa het muc

Ngoài ra, một thay doi đáng kể nua trong lần này cua Facebook chính là viec ho đã tối gian hoa các ô ảnh, bản đồ, ban be và likes thanh các đề muc con nằm ngay duoi phan thông tin tom tat của người dùng. Không những vậy, thong tin relationship cua nguoi dùng cung duoc ẩn bên ngoai Timeline nhằm giúp nguoi su dụng “giữ kin thong tin tới phút chót”.


Dưới đây la Timeline của một Facebooker den từ New Zealand, các hinh anh minh họa nay se giúp bạn doc de hình dung ve “bo cánh mới tau” cua Timeline.Hai phan cua Timeline được tach rieng ra và khong con đường Highlight postTrang Profile ca nhân cung duoc thay đổiLike page va ban đồ được chuyen han sang một trang mớiGiao diện mot cot của cac o Friends, About, Timeline,...Giao diện cu so với giao dien moi

Nguồn: Tổng hợp

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By gd_tt
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement