Phần mềm hữu ích với Internet
By betruclam2008
#571338 minh cung ở đồng nai...nhân viên phuc vu rất chi la tốt , o khúc trảng bm nhe Minh thi ở Xuân Lộc , co vai nhân viên quen nua , nên rat rat chi là than thien ... vì the minh phá thoải mái ... nhung cung hạn chế toi da gọi điện may chu nhân viên rùi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By BLOG_Idol
#571346 CHỗ minh cung khá tốt , moi tội nhân vien hoi gà !

Hôm mình thu bang cách thay doi 1 ki tu ID mà tui no lần mãi không ra, cung không tìm thấy loi va bảo để doi lai modem khác. Minh bao mai đến đổi, khi tui no về mình cai lai xài. Xài xong lai thay đổi the la hôm sau co cai modem mới !
By giet_nguoi
#571351 tuy moi cho thôi bạn. o dau cũng có thang lam ăn chẳng ra gì. Ban goi hỗ trợ thi tot nhất vào chieu de sáng mai họ đến. or la chủ nhật de thu 2 ng ta làm. Ma ban k hoi ten thằng den sua rồi chửi cho tong đài 1 trận, chứ ban k hỏi tên no thi lấy cớ dau ma nói. La lang k như thế nay thi có vẻ k tot lắm đâu.
By Akiba
#571355 CHo minh cũng khá tốt , moi toi nhân viên hoi ga !

Hôm minh thu bằng cách thay doi 1 kí tu ID mà tụi no lan mãi không ra, cũng không tim thấy lỗi va bao để đổi lai modem khác. Mình bao mai đến đổi, khi tui nó về minh cai lại xài. Xai xong lại thay doi thế la hom sau có cai modem mới ! Thủ thuat vo vẩn.

Reset cứng một cái, config lai là OK

Ông nào ky thuat mà gà thế nhỉ
By michael_khoai
#571363 Thu thuat vớ vẩn.

Reset cung mot cái, config lai la OK

Ông nao ky thuật mà ga the nhỉ Phải goi la ngu thì co @@ Với lại cai modem RESET lại se ra pass mac dinh , coi chung ông đó chua biet pass mac dinh là gi nen không dám Reset cung mỗi MODEM co 1 pass mac định khac nhau và TP LINK thuong là admin admin
By HD_05
#571365 bác nay dim hàng VNPT à

mình dang xai VNPT thấy cham soc khách hàng tốt lắm

mà thấy moi minh bác nói thế,chứ comment nao cung nói VNPT lam tot khoản cham soc khách hàng

chắc voi bac ai cũng la co với rác rồi
By karol_11791
#571380 pác nay moi có 1 tuan thoi àh,thế là con it rồi.e dùng fpt cung gan 2 tháng hứa hen co người xuống sua cai itv đến nay co ai xuống đâu.chán chả muon goi nữa
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement