Phần mềm hữu ích với Internet
By peheo_078
#570968 Khi vào trang ******* thì toàn tháy nó thong báo Please enable Cookies in your browser, làm em khong thể nào download được. Em dùng CCleaner xoá sạch dũ liệu xong khỏi dọng lại máy, dùng thủ cả FF GC Opera IE8 dèu không được. Mọi hom vẫn vào bình thuòng tự nhiên hom nay mới thấy thong báo như vậy. Bác nào chỉ em cách sủa với. Máy em dùng windows Xp.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By kuku_t3
#570985 mình dung windows 7 cũng dang bi như thế khi vao anime47.com (trang nay de xem dk phai qua ******* để xem) thì cung bi như thế
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement