Phần mềm hữu ích với Internet
By angel_lovely_08
#570500 [NEW] hướng dẫn Scan socks-proxy va Leech socks-proxy bang Proxifire 1.23
hướng dẫn Scan socks-proxy bang Proxifire

Sock kha cần thiết cho cac bạn chơi offer, aff... Muon co được sock US, AU, UK... các bạn phai bo $ mua account. Tuy nhien không phải ai cung co điều kiện bo $ ra mua ( giong như mình vậy )

Mình se huong dẫn cac ban lấy sock free de chua cháy


Bắt đầu:

- Download tool va thuốc cho em no :


Code:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Mo chuong trình và file key de dang kí (chọn about de hiện bảng dang ki )


1. Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! :

- Copy 1 list socks (hay proxy) có san trong 4room ( live cang nhiều càng tốt) . Chon P-search ( nhan nut keyword o goc phải , bo dau chọn Autocheck nhé).Nhấn GO va cho kết quả.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhìn vao tool thấy số luong du cần thì nhấn STOP. Sau do nhấn nút CHECK NOW.


2. Check

Vài thao tac la có 1 list sock, tha ho mà chiến.

Còn nhiều chuc nang các bạn tu nghien cứu thêm nhé

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tranholienphuong
Kết nối đề xuất: