Phần mềm hữu ích với Internet
By d3pzaj_0nljn3_vjaj_d0mau_1102
By can_phong_trongmtv
By huyenam
#570477 Mềnh la dang ở China T_T no chặn FB, YouTube, Google voi Bing thì chập chờn, Yahoo! cu giat giật!!! Mà Project thi toàn cần thong tin từ mấy trang tren ><!!! Ai co cach nào download clip tu YouTube thì giup minh!!! Mà phải tranh proxy nữa, mình dung soft WebFreer để len FB và YouTube, nen khong bắt link down được, ca IDM nó có bat duoc cũng bó tay, cứ bao loi bắt Link thôi!!!

Bên nay cat lun cả Ultra Surf, HotSpot rồi!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement