Phần mềm hữu ích với Internet
By nuvosi_kieuky1992
#570253 Chào mọi người, nhu tieu đề thì minh muon tìm cách de tang số luong thanh viên trong group facebook cua mình lên 20.000 mem.


Vì so luong thành viên cua group mình bây gio da là 10.000 mem, đã max roi


Đây là group co tới 20.000 mem ma mình biết.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


P.S: Nếu được, minh muon tìm cách khong gioi hạn so luong thành vien trong group thì càng tốt.


Thank moi nguoi rất nhiều.
By sieunhan_bongbong_149
By rocklonely1088
#570293 thực su thi mình muốn tao 1 sân chơi chung cho cac anh chị em cùng TP


có thể ho it onl, ít chém, ít like nhung không có nghia la họ không duoc quyen join group của mình


Thank tat ca mọi người
By Twrgadarn
#570333 mình cũng cần...Xin Thank va rất mong duoc hop tác!!!

Hotline: 09 7379 5359(Mr. Thắng)

CĐ: 04 22 11 1997 - 09 7379 5359

Email :[email protected]

Công ty co phần truyền thong Van Hóa Việt

Website: vhv.vn or colombo.vn

Adress: Số 4/5 – Ngõ 76, duong Nguyen Chí Thanh – Dong Đa – Hà Nội
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement