Phần mềm hữu ích với Internet
By Bi_Yo
#570238 Bộ An ninh noi dia Mỹ (DHS) da canh báo người su dung trình duyệt Internet Explorer (IE) về mot lo hổng phan mem mới duoc tin tặc su dung trong cac cuoc tấn công mạng.Microsoft truoc do đã khuyến cao ve lỗ hổng trinh duyet phần mềm nay trong bối cảnh tin tac đã tan cong trang web Hoi đồng Quan he doi ngoại Mỹ (CFR).


Trong khi đó, Capstone - mot cong ty chế tao may phát điện cong nghe cao tại Caliphócnia (California) - cung đã bị chinh cac tin tặc tren tan công sau khi cac chuyên gia an ninh mang của My tim được dấu vet giong nhau từ ca 2 trang web cua CFR và Capstone.


Trang web FireEye, chuyên ve tinh báo mạng, cung xac nhận thong tin trang web cua CFR bị xam nhap vào ngày 26/12/2012 và tiep tuc điều tra viec cac phần mem len đã duoc cai trên trang web CFR vao ngay 21 cùng tháng. FireEye canh bao rằng phan mem lén nay chon mục tiêu la nguoi truy cập trang web cua các to chuc ngoại giao hang dau khi su dung hệ dieu hanh bằng các ngon ngu như tiếng Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga...


Trước đó, ngày 31/12/2012, bo phan theo dõi lo hong mạng của DHS cung đã ban hanh mot thông báo khong gian mạng trên toàn quốc. Co quan này canh bao rằng lo hong trong trinh duyet IE phien ban 6 đến 8 "cho phep tin tặc từ xa thu thap cac thông tin mat cung như co the chỉnh sua va làm gián doan dich vụ".


Tháng 6/2009, ngay sau khi len cam quyền nhiệm kỳ đầu, Tong thong Mỹ Barack Obama da quyết định thanh laptop Bộ Chỉ huy an ninh mang nhằm đối pho voi những nguy co tấn cong mang ngày càng tang nham vào các co so thông tin du lieu quan trọng hang dau của Mỹ.


DHS cũng da co kế hoạch thanh laptop lực lượng du bi chiến tranh mang de có thể huy dong trong tình huong cac hệ thống phong thu chiến tranh mang tuyen đầu của My bi đánh sập.


Đầu tháng 10/2012, Bộ truong Quoc phòng Mỹ Leon Panetta tung len tiếng canh bao về nguy co nước Mỹ phai hung chịu một "Trân Châu cảng" trên mang khi các nhóm tin tac ở nước ngoai dong loạt tan cong làm te liet hệ thống may tinh kiểm soát he thong cơ sở ha tang như các nha may điện, nha may hóa chat va nguồn nước của Mỹ.


Theo TTXVN

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement