Phần mềm hữu ích với Internet
By tieuthu_vip_96
#570237 Chào các bạn,mình co mot vấn đề can giup đỡ đó la minh down IDM ma dung acc vip download cu lên gần 500kb/s được mot luc là mất mạng liền.Vào web thi không được.Lấm luc uc chế vãi,làm cha down được gì cả.Ai có the giup mình tìm ra giai pháp cái.Thank nhiều lắm.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By cobe_kobitnoi
#570240 Chao cac bạn,mình có mot van đề cần giup do đó là minh down IDM mà dung acc vip download cu len gần 500kb/s duoc mot lúc là mat mang liền.Vào web thi khong được.Lấm lúc uc che vãi,làm chả down duoc gì cả.Ai co the giúp mình tim ra giải pháp cái.Thank nhiều lắm. Là sao bạn, download len 500k là không vao mạng được nhung no vẫn download voi speed 500kb bình thuong hay mất luôn ?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement